Laboratorul de chimie

Despre laborator

     Laboratorul de chimie dispune de reactivi și materiale de laborator specifice, mobilier adecvat, instalație de apă cu 5 chiuvete, nișă cu ventilație pentru efectuarea lucrărilor cu substanțe toxice, săli speciale pentru depozitarea substanțelor chimice.

     Aici se pregătesc și realizează experimentele de laborator prevăzute de programa școlară, concursuri de chimie cu grad ridicat de dificultate al probelor practice,  proiecte de cercetare pe teme de chimie, interdisciplinare sau transdisciplinare, evenimente speciale organizate de școală și comunitatea arădeană. Instrumentele TIC prezente în laborator (internet, calculator, laptop, videoproiector, imprimantă, xerox) de asemenea,  contribuie la modernizarea activităților didactice și adaptarea lor la necesitățile societății contemporane aflată într-o continuă transformare.

aaa
333
2222

Rezultate și performanță

Laboratorul de chimie este și un loc al excelenței. Tradițional, în cadrul cercurilor de chimie, elevii pasionați sunt susținuți să obțină performanțe deosebite la examenul de bacalaureat, admiterea în învățământul superior, concursurile de specialitate. Cele mai recente și strălucitoare premii au fost obținute de elevul LILE TUDOR în clasele a X-a, respectiv a XII-a: 2019- Sankt Petesburg, Rusia– Medalie de argint la Olimpiada Internațională de Chimie Mendeleev” și Paris, Franța– Medalie de argint la Olimpiada Internațională de Chimie, iar în 2021- Medalie de aur la Olimpiada Internațională de Chimie, organizată de Japonia și desfășurată online.