criss

PROIECTE INTERNAȚIONALE DESFĂȘURATE PE PLATFORME ELECTRONICE:  

Criss și proiectele E-Twinning

Un domeniu nou și de o tot mai mare actualitate îl reprezintă participarea la proiecte europene prin intermediul platformelor informatice online.

Colegiul nostru a fost înscris, în anul școlar 2018-2019, în cadrul platformei online CRISS, ale cărei obiective au vizat abordarea proceselor de învățare dintr-o perspectivă informatică. Elevii au avut posibilitatea accesării platformei informatice pentru dobândirea de noi abilități și deprinderi în procesul de învățare, iar profesorii au avut posibilitatea de a colecta aceste informații utile unei evaluări obiective a elevilor. La nivelul școlii, proiectul este coordonat de doamna prof. Liliana Negrilă.

În final, elevii care au îndeplinit activitățile programate, vor primi un certificat de competențe digitale, iar profesorii vor fi în măsură să aleagă între diferitele scenarii de învățare, ce includ activități legate de diferitele subiecte aflate în dezbatere la clasă.

Platforma CRISS este destinată exersării competențelor digitale pe parcursul învățării tematicilor curriculare, astfel încât folosirea platformei vine în completarea procesului instructiv-educativ.

                 Începând cu anul 2015, școala noastră se implică, de asemenea în proiecte internaționale E-Twinning, sub coordonarea doamnei prof. Camelia Circa – Chirilă. Fiecare proiect de acest fel reprezintă o călătorie virtuală așteptată și o întâlnire culturală reușită. Este un loc în care elevii și profesorii europeni rezonează și în care nu ai nicio clipă sentimentul unei competiții de genul cine organizează cel mai bine această întâlnire, ci sentimentul de apartenență la o mare și caldă familie. Este o întâlnire pe platforma online în care distanțele geografice dintre Marea Baltică și Marea Mediterană, de exemplu, sunt șterse de bucuria autentică de a gândi outside the box, de a înțelege că dincolo de diferențele specifice, în noi bate, în fiecare, o inimă ce vibrează la valori comune, precum: toleranța, înțelegerea, pofta de cunoaștere.

                 Proiectele E-Twinning derulate până acum în școala noastră au fost: Forgotten Folk Tales of Europe, alături de  Slovacia (țară coordonatoare de proiect), Grecia, Italia, Turcia (2015);  My fairy-tale, alături de Ucraina (țară coordonatoare de proiect), Georgia, Croația, Italia, Turcia (2016); Pink Shirt Day, cu țări partenere: Ucraina, Croația, Grecia, Italia, Turcia, Georgia, Polonia (2017); Tales. Getting our children together, cu țări partenere: Germania, România, Italia, Spania, Turcia, Lituania (2017); Book of national fairy tale, alături de țări precum: Slovacia (țară coordonatoare de proiect), Cehia, Danemarca, Bulgaria, Lituania, Polonia, Turcia (2017 – 2018); Unutulan oyunlar – Forgotten games, alături de țări precum: Turcia (țară coordonatoare de proiect), Albania, Italia, Lituania (2017 – 2018); Let children imagine and let their dreams come true ! Let’s imagine and tell your story…, alături de țări precum: Turcia (țară coordonatoare de proiect), Polonia, Italia, Germania (2017 – 2018); Fun game activities to teach about culture and diversity, alături de țări precum: Turcia și Polonia (țări coordonatoare de proiect), Albania, Grecia, Iordania, Portugalia și Bulgaria (aprilie 2018 – mai 2019; 3R Fun STEM, proiect realizat în parteneriat cu: Turcia (țară coordonatoare de proiect)  Albania, Ucraina, Bulgaria, Polonia (septembrie 2018 – iunie 2019); Windy Wind, proiect realizat în parteneriat cu: Turcia (țară coordonatoare de proiect) și Ucraina (ianuarie – iunie 2019); Montessori Dehanın Ardındaki Bilim Montessori Genius Behind Science, proiect realizat în parteneriat cu: Turcia (țară coordonatoare de proiect) (februarie – iunie 2019).

                 În acest an școlar, în școala noastră sunt în desfășurare două proiecte de acest tip: Animals – Our Partners On Earth, țările partenere fiind Turcia, Albania Lituania, Polonia, Macedonia și Eat well, get active, un proiect de anvergură în care sunt implicați toți diriginții și toți elevii colegiului, partenere fiind școli din Turcia, Grecia, Albania, Bulgaria, Spania, Iordania, Azerbaijan, Italia, Lituania, Georgia, Ucraina, Serbia, Polonia, Cehia.

            În cadrul acestor proiecte, sunt foarte importante produsele finale, care sunt valorificate și promovate în cadrul Concursului MEN Made for Europe, în cadrul căruia, în ultimii ani, elevii noștri au obținut rezultate remarcabile la nivel național (premii II și mențiuni MEN). Aceste produse finale commune sunt: e-book-uri, site-uri, softuri educaționale, publicații internaționale, dar și materiale de învățare tridimensionale, auxiliare didactice sau ghiduri metodologice.

criss2
criss x

SEMINARUL FuturE+

    O însemnătate aparte în contextul afirmării dimensiunii europene a colegiului nostru o are participarea la seminarul FuturE+, eveniment desfășurat între 12-15 martie 2019 la București, în organizarea ANPCDEFP, la care au luat parte 125 de participanți din 24 de state membre ale Uniunii Europene. Evenimentul internațional a urmărit să analizeze modul în care programul Erasmus+ răspunde multiplelor nevoi organizaționale și să colecteze expertiza și contribuția participanților privind formatul viitorului program în legătură cu strategia europeană pentru tineret. Școala noastră a fost reprezentată la acest eveniment de doamna prof. Liliana Negrilă.

    Rezultatele dezbaterilor au fost concretizate prin elaborarea unei rezoluții internaționale, bazate pe modelul de rezoluție al ONU, care vizează o contribuție la îmbunătățirea programului Erasmus+ în perioada următoare (2021–2027). Rezoluția, concepută pe baza contribuțiilor și ideilor participanţilor la seminar, a fost prezentată în cadrul Conferinței Europene a Tineretului (2019), Ședinței directorilor din ministerele de tineret (martie 2019), Reuniunii directorilor Agențiilor Naționale (aprilie 2019), Summitului Uniunii Europene – Sibiu (mai 2019), dar şi Comisiei Europene și Parlamentului European.

future e