LABORATOARELE  DE INFORMATICĂ

IOIT_2

Cele  trei laboratoare de informatică sunt dotate fiecare  cu câte 30-32 de calculatoare  pentru elevi, astfel încât fiecare să folosească propriul post de lucru, profesorii având acces la catedră la un calculator ALL IN ONE, calculator pe care se poate  accesa și aplicația de catalog electronic. 

Lab info 65

Toate calculatoarele sunt conectate în rețea și la Internet. Laboratoarele mai au câte un videoproiector interactiv și  o multifuncțională (imprimantă și scanner).

Lab info 65-2

Configurația hardware a calculatoarelor este microprocesor Intel 5, memorie 4 GB RAM, hard disk 1 TB, iar din punct de vedere software, Windows 10, pachetul  Microsoft Office 2013 și celelate programe necesare desfășurării orelor de informatică (CodeBlocks și Visual Studio) Configurația este  suficientă și necesară atât pentru activitățile școlare, cât și pentru activități extrașcolare, care s-au desfășurat de-a lungul anilor în laboratoarele colegiului, pentru olimpiadele și concursurile de informatică.

HOC_2019_2

Faptul că aceste laboratoare îndeplinesc standardele actuale se reflectă și în parteneriatele  cu ECDL România (pentru examenele recunoscute la nivel internațional ECDL), cu Certipro România (pentru  examenele internaționale  IC3 și Microsoft).