PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMELOR COMENIUS, ERASMUS+ ȘI GRUNDTVIG

Proiectele din cadrul programelor europene Comenius și Erasmus+ au avut ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale. Aceste proiecte au fost și sunt promovate și susținute financiar de către Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Proiectele Comenius și Erasmus+ pe care le-am desfășurat au dus la îmbunătățirea imaginii colegiului nostru, a învățământului arădean și chiar a imaginii prin care este percepută România în exterior. Mai mult, aceste proiecte au creat legături la nivel personal atât între elevii participanți la proiect cât și între profesorii tuturor școlilor implicate în aceste proiecte.

comenius

PROGRAMUL COMENIUS

 

Proiectele Multicultural European  și Young European Citizens

În perioada 2000-2006, colegiul nostru a participat la două proiecte internaționale, în cadrul programului Comenius, unul dintre programele din acea vreme derulate prin intermediul instituției care pe atunci purta numele de Agenția Națională Socrates. Ambele proiecte internaționale au fost coordonate de prof. dr. Janina Flueraș.

    Tema primului proiect, desfășurat în perioada 2000-2003, a fost Multicultural European (Europeanul multicultural), în care au fost implicate școli din mai multe țări: „Aquinas” College (Anglia), Instituto Tecnico Statale „Amedeo Avogadro” (Italia), „Cambreurcollege” (Olanda), Collège „Jeanne D’Arc” (Franța), Lycée „Charles Péguy” (Franța), Gymnasium „Hammonense” (Germania) și Colegiul Național „Moise Nicoară” (România). Tema celui de-al doilea proiect, desfășurat în perioada 2003-2006, la care colegiul nostru a fost numit școală coordonatoare, a fost Young European Citizens (Tineri cetățeni europeni).

    Pe parcursul celor șase ani, echipe de elevi și profesori din „Moise Nicoară” au participat, în fiecare an, la reuniunile din cadrul proiectului desfășurate succesiv la câte una dintre școlile partenere. Astfel, în cadrul celui de-al doilea proiect, rolul de organizator al uneia dintre aceste reuniuni i-a revenit colegiului nostru, prilej cu care toți profesorii de la școlile partenere, însoțiți de un mic grup de elevi, au vizitat România, unii pentru prima dată.

    Profesorii și elevii implicați în aceste proiecte au avut ocazia să se familiarizeze cu modul de viață și cultura țărilor școlilor partenere, au realizat împreună diferite produse (între care o revistă internațională). Unul dintre produsele realizate de profesorii și elevii noștri în cadrul proiectului a fost o carte de vizită a Colegiului Național „Moise Nicoară” (îmbunătățită ulterior și devenită broșură de prezentare a școlii, în mai multe limbi de circulație europeană).

    Participarea la programul Comenius a avut un impact important asupra curriculumului la decizia școlii din „Moise Nicoară”. Necesitatea de a deține o carte de vizită a noastră, nu atât ca școală, cât a nației din care facem parte, a apărut, la acel moment din istoria școlii, ca un imperativ major. Astfel, cursul opțional de Cultură și civilizație românească, ce conferă, între alte discipline, specificul claselor umaniste din școala noastră, s-a născut cu acel prilej și într-un astfel de context.

    Dincolo de cadrul oficial instituit, aceste schimburi de profesori și elevi s-au transformat în relații de suflet, cu ecou pe multiple planuri. Unul dintre ele l-a constituit comunicarea electronică a elevilor noștri cu cei de la celelalte școli europene, prilej cu care s-au legat prietenii. Acestea au devenit, în timp, vizite reciproce private.

    Tot în acest context, „Cambreurcollege” din Dongen, Olanda, a propus școlii noastre realizarea unui parteneriat colateral celui oficial, devenit schimb de profesori și elevi între cele două școli, și care s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani. Cei care, din partea școlii olandeze au susținut cu real entuziasm acest schimb, au fost profesorul Rob Verhelst și regretatul profesor Nico Stam. Ca profesori, ei au reprezentat pentru „Moise Nicoară” veritabile modele, iar ca oameni – repere de generozitate și prietenie.

    Toate aceste activități din cadrul celor două proiecte au fost posibile în primul rând datorită sprijinului consecvent și implicării susținute ale conducerii colegiului nostru din acea perioadă, reprezentată de prof. Vilhelm Portal, director și prof. Gheorghe Herlo, director adjunct. De asemenea, viața ca atare a proiectului s-a datorat profesorilor noștri și elevilor implicați, care au dovedit un entuziasm sincer și multă seriozitate. Nu în ultimul rând părinților, care au colaborat în mod exemplar cu școala, în calitate de gazde ale elevilor oaspeți.

Proiecte în cadrul programelor COMENIUS, ERASMUS+ ȘI GRUNDTVIG
comenius 2